Konference 1998 - 2016

2014 - Litoměřice: "Česko-německé sousedství: Kultura vzpomínání pro budoucnost"

Výroční konference se věnuje tématu minulosti, která Čechy a Němce spojuje, a minulosti, která nás rozděluje.

více

2013 - Görlitz - Demografické změny

Demografickým změnám je v poslední době věnována stále větší pozornost. Ukazuje se to na akcích a publikacích k tomuto tématu. Nejen pro Spolkovou republiku Německo, ale i pro Českou republiku představuje toto téma nové a dosud neznámé výzvy. Demografické změny jsou celoevropským problémem, s nímž se lze vypořádat jen integrativními strategiemi řešení v rámci všech společenských subsystémů.

více

Energetická politika - téma výroční konference dne 3. 11. 2012 v Ostravě

Energetická politika bude hrát v budoucnu stále důležitější úlohu v sousedských vztazích obou zemí. Význační referenti diskutovali v Ostravě o energetických koncepcích Německa a České republiky, o jejich průsečících i rozdílnostech.

více

2012 - Ostrava - Energetická politika

3. 11. 2012, Ostrava, Aula Gong, Dolní Oblast Vítkovice 9:30 – 10:00 Přivítání Spolupředsedové Rady Česko-německého diskusního fóra: MUDr. Luděk Sefzig, bývalý senátor, ČR Dr.
více

2011 - Pasov: Identity a občanství v Evropě. České a německé pohledy

Konference se zabývala dnešní úlohou národních států a jejich občanství ve sjednocené Evropě. Diskutovalo se o významu unijního občanství jako dalšího stupně vývoje a jeho konkurování občanstvím národních států, analyzovaly se důsledky, které z toho plynou pro jednotlivce.
více