Aktuality

Jubilejní konference k 20. výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji

 
 

19. ledna 2017, Praha

Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskuteční série akcí k připomenutí dvacátého výročí podpisu
Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Vyvrcholením
dvoudenního programu bude Jubilejní konference za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky,
která se uskuteční 30. ledna od 9:00 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Na konferenci naváže
slavnostní večer s koncertem v pražském Karolinu a součástí reflexe u příležitosti 20 let podepsání
deklarace bude i evaluace mezivládního strategického dialogu probíhajícího od předloňského roku.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné
otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k
prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně
podepsán v Praze dne 21. ledna 1997 tehdejším českým ministerským předsedou Václavem
Klausem a německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a ministry zahraničních věcí obou
zemí – Josefem Zieliencem a Klausem Kinkelem. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své
budoucí vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
Deklarace zároveň vedla o rok později ke vzniku Česko-německého fondu budoucnosti a Českoněmeckého
diskusního fóra, které dlouhodobě podporují dialog a spolupráci obou zemí.

Jubilejní konference se bude zabývat jak důvody obou zemí pro vznik Deklarace a jednáním o
sporných bodech vzájemných vztahů, tak také hodnocením jejího reálného dopadu na vztahy obou
zemí v posledních 20 letech a výhledem do budoucna.

Na konferenci budou též představeny výsledky výzkumu veřejného mínění zaměřeného na vzájemné
vnímání obou společností a postoje Čechů a Němců k evropské integraci. Společný výzkum realizovaný
u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace zadal Česko-německý fond budoucnosti společně
s Česko-německým diskusním fórem institutům pro výzkum veřejného mínění Allensbach a STEM.
Výzkum proběhl v prosinci 2016 v Německu a v České republice metodou rozhovorů tváří v tvář.
Zaměřil se na vzájemné vztahy, na to, jak veřejnost vnímá sousední zemi a jak Evropskou unii, nebo
na potenciál spolupráce do budoucna.

Mezi otázkami, o nichž se bude na konferenci také diskutovat, nebude chybět téma minulosti, rozdílné
pohledy generací, perspektivy evropské integrace nebo postoje veřejnosti, která žije v blízkosti státních
hranic mezi Českou republikou a Německem.

Česko-německé diskusní fórum, které konferenci pořádá ve spolupráci s Nadací Forum 2000 a
Česko-německým fondem budoucnosti, bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé
deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří
společně usilují o dobré sousedství a partnerství. Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět
mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi z obou zemí,
prohlubují jejich poznání společné historie a kultury stejně jako vhled do každodenního života
sousedů. K 20. výročí podpisu Deklarace fond organizuje v předvečer konference 29. 1. 2017 také
slavnostní vyhlášení vítězů prvního ročníku Česko-německé novinářské ceny.


Kontakty pro novináře: Zuzana Blahutová, zuzana.blahutova@forum2000.cz, tel: + 420 775 275 027,
Silja Schultheis, silja.schultheis@fb.cz, tel: +420 737 505 790.

 
zpět