Pracovní skupiny

2021/2022

Ve funkčním období 2021/2022 pracovaly i přes pandemické podmínky stejné skupiny jako v předešlých obdobích. V roce 2021 se v červenci sešla pracovní skupina “Dialog bez tabu”, aby se zabývala především důsledky spojenými s pandemií koronaviru, jakými bylo uzavření hranic a omezení cestování.
více

2019/2020

V rámci Rady ČNDF byly aktivně činné pracovní skupiny z předešlých období, “Sociální a hospodářská politika”, “Evropská a zahraniční politika”, “Dialog bez tabu” a “Místa paměti”. V roce 2020 se činnost ČNDF musela kvůli počínající covidové pandemii přesunout do online prostředí.
více

2017/2018

V tomto období byly činné v rámci Rady ČNDF všechny pracovní skupiny z předešlých období, konkrétně tedy “Evropská a zahraniční politika”, “Dialog bez tabu” a “Místa paměti”. Kromě toho byla nově ustanovena skupina “Sociální a hospodářská politika”, jejímiž koordinátory se stali Josef Středula a Gert Weisskirchen.
více

2015/2016

Ve funkčním období let 2015/2016 navázaly v rámci Rady na svou činnost z předchozího období pracovní skupiny „Dialog bez tabu“ a „Místa paměti“. Nadto nově vznikly skupiny „Evropská a zahraniční politika“ a „Sociální a hospodářská politika“.
více

2013/2014

V rámci jednotlivých pracovních skupin Česko-německého diskusního fóra je úkolem členů Rady diskutovat a prohlubovat aktuální česko-německá témata. Do debaty, jakožto i zasedání, jsou zapojováni taktéž odborníci.
více