Novinky

Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum vyjadřuje zármutek nad odchodem dr. Maxe Stadlera

 
 

S hlubokým pohnutím jsme přijali zprávu o smrti Maxe Stadlera. Náhle a bez varování zastihla tato zpráva všechny, kdo se uplynulých letech zasazovali za otevřený dialog mezi Němci a Čechy. Náš hluboký soucit platí jeho rodině.

S Maxem Stadlerem ztrácejí česko-německé vztahy „nejenom statečného přímluvce, ale také mimořádně angažovaného tvůrce, jemuž vděčíme za mnohé,“ společně prohlásili Kristina Larischová a Albrecht Schläger, předsedkyně a místopředseda správní rady Česko-německého fondu budoucnosti.

Max Stadler patřil v roce 1998 mezi členy první správní rady po založení Fondu budoucnosti. Zasazoval se zejména o bezvýhradné poznávání historie a hmotnou podporu českým nuceně nasazeným i dalším obětem nacionálního socialismu.

V tomto úsilí pokračoval Max Stadler v letech 2003 a 2004 jako člen Koordinační rady Česko-německého diskusního fóra; od roku 2011 byl předsedou Rady diskusního fóra. „Právě také Maxu Stadlerovi vděčíme za to, že se Diskusní fórum věnovalo ve svém bilaterálním dialogu tématům, která mají velký význam pro budoucnost sousedských vztahů obou zemí,“ ocenil jeho zásluhy český předseda fóra Luděk Sefzig.

„Především díky svému přátelskému a vstřícnému přístupu, díky své otevřenosti a ochotě pomoci byl Max Stadler ceněným prostředníkem česko-německých vztahů. Zítra bychom měli u příležitosti 15. výročí Fondu budoucnosti a Diskusního fóra v Berlíně společně diskutovat o budoucnosti česko-německých vztahů. Musíme ve své práci pokračovat bez něho. Budeme při ní Maxe Stadlera velmi postrádat,“ prohlásili oba ředitelé Fondu budoucnosti, Tomáš Jelínek a Joachim Bruss.


 

 

Dr. Max Stadler (*23. března 1949 - † 12. května 2013)
Dr. Max Stadler (*23. března 1949 - † 12. května 2013)
 
zpět