Novinky

Fond budoucnosti a Diskusní fórum prezentovaly nový srovnávací průzkum veřejného mínění

 
 

Jak lidé v Česku a Německu vnímají svoji sousední zemi a společné soužití v Evropě

  

Tisková zpráva, 30.1.2017

(Praha) – Česko-německý fond budoucnosti a Česko-německé diskusní fórum zadaly u příležitosti 20. výročí Česko-německé deklarace vypracování srovnávacího průzkumu veřejného mínění, který zkoumá vzájemné vnímání obou společností a jejich vztah k Evropské unii. Výsledky průzkumu byly v pondělí v Praze prezentovány zástupci pověřených výzkumných ústavů STEM a Institutu pro demoskopii Allensbach.

„Tento průzkum má být určitou sondou do společností obou našich zemí, abychom zjistili, jak lidé mimo politiku dvacet let od podpisu deklarace vnímají vzájemné vztahy a společné soužití v Evropě. Výsledky přinášejí rovněž inspiraci, kde je možné česko-německé vztahy dále zlepšovat“, vysvětluje Tomáš Jelínek, ředitel Fondu budoucnosti.

Průzkumy probíhaly v obou zemích v prosinci 2016 a opíraly se o osobní dotazování respondentů („face to face“), kteří byli reprezentativním vzorkem obyvatel starších 16 let.  

Dle výzkumu je Německo v očích Čechů vlivná moderní země s vysokou životní úrovní. Česká republika je v očích Němců turisticky zajímavá a pohostinná země vhodná k ekonomické spolupráci.

„V hodnocení vzájemných vztahů hrají podstatnou roli osobní kontakty k obyvatelům sousední země. Osobní známost s Čechy z práce mají nejčastěji Bavoři. Z cest do České republiky osobně znají Čechy především Sasové a vůbec Němci z východních spolkových zemí,“ shrnuje Pavel Fischer z institutu STEM jeden z  poznatků průzkumu. „Problém spočívá v tom, že v obou zemích mají zájem o sousední zemi spíše starší lidé, kteří již disponují osobními kontakty na druhé straně hranice“, dává Fischer ke zvážení. Z průzkumu rovněž vyplývá, že Češi Německo překvapivě nepovažují za turisticky atraktivní destinaci. Platí to jak v případě celé populace, tak obyvatel příhraničních oblastí.

O dění v České republice se zajímá 47 % Němců, naopak to platí pro 57 % Čechů. Větší zájem projevují obyvatelé východních spolkových zemí a zcela nejvíce Sasové (76 %). Zájem obyvatel českého pohraničí o dění v Německu je na úrovni východních spolkových zemí (69%). Alespoň jednou navštívila ČR polovina Němců a Německo skoro 80% Čechů. Vícekrát navštívili Českou republiku Němci z východních spolkových zemí a především Saska, kde intenzita vzájemného cestovního ruchu je na úrovni Čechů z pohraničních oblastí s Německem. Alespoň jednoho Čecha zná osobně více než čtvrtina Němců, alespoň jednoho Němce polovina Čechů. Ze sousedních spolkových zemí znají nějakého Čecha dvě pětiny Němců, z příhraničních oblastí ČR znají nějakého Němce dvě třetiny Čechů

I přes rozdílné hodnocení vlivu vlastní země na směřování evropské integrace a větší skepsi obyvatel ČR vůči EU, dívají se Češi i Němci na celou řadu otázek, které musí EU řešit, překvapivě podobně. V otázce uprchlické krize je základní rozložení odpovědí v obou zemích totožné. Částečnou nedůvěru k tomu, že EU najde řešení situace v Evropě, vyjadřuje nadpoloviční většina obyvatel v Německu i v České republice. Na otázku, zda mají dotazovaní důvěru ve správné reakce vlády právě na výzvy spojené s uprchlickou krizí, se v obou zemích objevuje shodná reakce. Alespoň částečnou důvěru vyjadřuje své vládě cca 70% obyvatel v Německu i v České republice. 

Ohledně společného soužití v Evropě vyznívá bilance především ve prospěch mladší generace. „Přes veškerou kritiku a pesimistická očekávání ohledně vývoje v následujících letech je EU v obou zemích vnímána jako šance pro mladou generaci“, zdůrazňuje Steffen de Sombre z Institutu pro demoskopii Allensbach. „V obou zemích je téměř polovina obyvatelstva přesvědčena o tom, že členství jejich země v EU zlepšuje budoucí perspektivy mladé generace ve vlastní zemi.“

Přitom by vztahy k sousední zemi mohly hrát důležitou roli pro zlepšení vztahu českého obyvatelstva k EU, který se v posledních letech výrazně zhoršil. 

„Faktem je, že právě česko-německé vztahy by mohly být důležitým klíčem k opětovnému posílení podpory evropské integrace v Česku“, zdůrazňuje Pavel Fischer z institutu STEM.

 

Další informace a kontakt:

http://fondbudoucnosti.cz/aktuality/fond-budoucnosti-a-diskusni-forum-prezentovaly-novy-srovnavaci-pruzkum-verejneho-mineni?referrerID=41

Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
www.zukunftsfonds.cz

Soubory ke stažení

 
zpět