Novinky

„Správný signál“ – Koaliční smlouva mezi CDU/CSU a SPD počítá s Česko-německým diskusním fórem a Fondem budoucnosti i po roce 2017

 
 

(Berlín/Praha) Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) a jeho největší dlouhodobý projekt, Česko-německé diskusní fórum, by měly pozitivně utvářet vztahy obou sousedních zemí i po roce 2017. V rámci koaliční smlouvy se na tom shodly špičky CDU/CSU a SPD. V kapitole „Silná Evropa: Evropská zahraniční a bezpečnostní politika“ potvrzuje velká koalice svou snahu o rozšíření „bilaterálních iniciativ s našimi středoevropskými partnery“. Doslovně je zde uvedeno: „Česko-německému diskusnímu fóru a Česko-německému fondu budoucnosti zajistíme perspektivu i po roce 2017“. Koaliční smlouva byla předběžně podepsána stranickými šéfy CDU/CSU a SPD již na konci listopadu.

 

„Je to správný signál“, prohlásil Christian Schmidt, parlamentní státní tajemník a německý předseda rady Česko-německého diskusního fóra. „V uplynulých letech se nám podařilo vybudovat s našimi českými partnery vynikající vztahy, založené na vzájemné důvěře, a vykročit na cestu otevřeného dialogu. Nesmíme ovšem ustat v našem úsilí, zapojovat do vzájemného rozhovoru důležité aktéry z politiky, hospodářství a občanské společnosti obou zemí“, upozornil Schmidt. Také jeho český kolega v radě Diskusního fóra, bývalý senátor Luděk Sefzig, hodnotí dosavadní činnost pozitivně. Nadto ovšem považuje za důležité, „aby se obě naše země připravily na budoucí výzvy, jakými jsou demografické změny nebo energetická koncepce“.

 

Již u příležitosti patnáctiletého výročí Česko-německého fondu budoucnosti a Diskusního fóra se v první polovině letošního roku řada osobností veřejného života, jakož i předních politiků z obou zemí vyslovila pro pokračování práce obou institucí, mezi nimi předseda Německého spolkového sněmu Norbert Lammert a tehdejší český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Začleněním do koaliční smlouvy mezi CDU/CSU a SPD byl učiněn první důležitý krok pro zajištění činnosti obou institucí po roce 2017. Diskusní fórum je financováno z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

 

Hlavním úkolem Česko-německého diskusního fóra je podpora dialogu mezi Čechy a Němci. Zapojeni jsou angažovaní občané, politici, vědci, novináři a zástupci hospodářství. Jádrem činnosti jsou výroční konference k důležitým bilaterálním otázkám jako například v tomto roce ve Zhořelci na téma demografických změn, s více než stem pozvaných hostů. V roce 2006 schválily vlády obou zemí prodloužení činnosti Fondu budoucnosti a Diskusního fóra do roku 2017. 

 
zpět