Novinky

„Více Evropy v boji proti populismu!“

 
 

Političky a politici z Česka a Německa požadují:

  • méně stigmatizace, více věcných debat s populisty
  • oslabení populismu pomocí investic do vzdělání
  • nedat populismu prostor podceněním strachu obyvatelstva ze zhoršení životních podmínek

Politické zástupkyně a zástupci, expertky a experti z Česka a Německa stojí za silnou a akceschopnou Evropskou unií, která pomůže potlačit nacionalistická a populistická hnutí. Evropa musí s populisty důsledně debatovat, aby byla schopna vyvracet jejich argumenty. Toto byl závěr debaty zhruba 130 zahraničních expertek a expertů v rámci výroční konference Česko-německého diskusního fóra, která se konala o minulém víkendu v Laufu u Norimberku.

Fórum diskutovalo v návaznosti na volby do německého Spolkového sněmu a české Poslanecké sněmovny o tom, jaká řešení může nabídnout evropská politika v souvislosti se socioekonomickými příčinami populismu a nacionalismu. Etablovaná politika je sotva schopna nalézt odpovědi na prekarizované pracovní vztahy a strach z ekonomického úpadku, které populistickým a nacionalistickým hnutím dodávají elán a zvyšují počet jejich sympatizantů. 

Spolupředsedové diskusního fóra, Libor Rouček, bývalý místopředseda Evropského parlamentu, a Christian Schmidt, německý spolkový ministr výživy a zemědělství, zdůraznili hospodářské úspěchy obou zemí. Souběžně s tím však musí být posílena občanská společnost a zvýšeny investice do vzdělání, aby se dařilo vyvracet populistické argumenty. Podle Schmidta je proto nutné výraznější zapojení mladých lidí.

Thomas Krüger, prezident německé Spolkové centrály pro politické vzdělávání, zdůraznil, že není možné populisty stigmatizovat, ale je nutné s nimi vést aktivní dialog. Je proto důležité, aby byla Evropská unie akceschopná a postavila se populistickému diskurzu.

Konference se účastnili političky a politici, občanské iniciativy a expertky a experti z obou zemí. Konferenci zorganizovala Německá společnosti pro zahraniční politiku (DGAP) a finančně ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti.

Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství.

Kontakt:
Eva-Maria McCormack                                               Silja Schultheis
Vedoucí komunikace                                                  práce s veřejností a s médii
Něm. společnost pro zahraniční politiku               Česko-německý fond budoucnosti
Rauchstr. 17/18, 10787 Berlin                                     Železná 24, 110 00 Praha 1
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-32                                       Tel.: +42 (0)2 73 16 73 61
Mobil: +49 (0)176 84 79 63 89                                    Mobil: +42 (0)7 37 50 57 90
mccormack@dgap.org                                                silja.schultheis@fb.cz

 
zpět