Novinky

 
 

BUDOUCNOST ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ
OČIMA MLADÝCH ČECHŮ A NĚMCŮ

 

Sobota ꞁ 10. listopadu

10:00 - 10:30

Zahájení Výroční konference

Libor Rouček, bývalý místopředseda, Evropský parlament, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Česká republika

Christian Schmidt, člen Spolkového sněmu, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Spolková republika Německo

 

10:30 - 10:45

Úvodní slovo

Karel Konečný, náměstek primátora, Statutární město Olomouc, Česká republika

 

10:45 - 12:15

I. panel: Co je pro nás demokracie?

Co znamená demokracie pro nastupující generace? Co považují dnešní mladí

Češi a Němci za klíčové hodnoty ve společnosti? Vnímají krizi nebo limity

současné demokracie v ČR, Německu a na úrovni EU? Přáli by si nějaké změny?

Diskuse:

Eric Klausch, bývalý mládežnický delegát OSN, ředitel, Power On, Spolková republika Německo

Le Phuong Le, místopředsedkyně, Přátelé Česko-německého fóra mládeže, Česká republika

Antonia Planz, mluvčí, Česko-německé fórum mládeže, Spolková republika Německo

Daniel Prokop, sociolog, Median, FSV UK, Česká republika

Viktor R. Schilke, Česká středoškolská unie, Česká republika

Moderátor:

Kai-Olaf Lang, výzkumník, Nadace pro vědu a politiku, Spolková republika Německo

 

12:15 - 13:30

Oběd

 

13:30 - 15:00

II. panel: Společnost 4.0

Rychlá technologická evoluce mění a v budoucnu bude nadále výrazně měnit ekonomické i společenské vztahy a modely. Co pro nás tato transformace znamená a jak je možné společnost na změny připravit? Co vnímají mladí lidé jako pozitivní a z čeho mají naopak obavy? A jak technologické změny působí na naše životní prostředí?

Pohled z Německa:

Bettina Finzel, Přátelé Česko-německého fóra mládeže, studentka Aplikované počítačové vědy, Univerzita Bamberg, Spolková republika Německo

Pohled z České republiky:

Jan Perla, CMO, Dataweps, Česká republika

Komentář:

Pavel Chovanec, pověřený řízením Divize investic, CzechInvest, Česká republika

Anne Seyfferth, ředitelka, Friedrich Ebert Stiftung Praha a Bratislava, Spolková republika Německo

Josef Středula, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů, Česká republika

Moderátor:

Tomáš Sacher, ředitel, České centrum Berlín, Česká republika

 

15:00 - 15:30

Přestávka

 

15:30 - 17:00

III. panel: Politika 4.0

Česko i Spolková republika Německo procházejí významnou změnou společenské, hospodářské a také politické reality. V obou zemích oslabuje význam tradičního pravo-levého dělení, tradiční elity ztrácejí důvěru, politické strany, které se po mnoho let střídaly u moci, jsou náhle nahrazovány zcela novými, často populistickými či extremistickými, politickými stranami. Jak změny poznamenají další fungování Evropy?

Diskuse:

Thomas Erndl, člen Spolkového sněmu, Spolková republika Německo

Radim Hejduk, předseda, Idealisté.cz, člen ČSSD, Česká republika

Marek Hrubec, filosof a sociální vědec, ředitel, Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR, Česká republika

Olga Richterová, Česká pirátská strana, Česká republika

Thomas Zeilinger, člen, Institut osobnosti a etiky, Universita Friedricha Alexandra, Spolková republika Německo

Moderátor:

Peter Lange, novinář, Spolková republika Německo

 

17:00 - 17:30

Shrnutí a ukončení Výroční konference

Christian Schmidt, člen Spolkového sněmu, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Spolková republika Německo

Libor Rouček, bývalý místopředseda, Evropský parlament, spolupředseda, Česko-německé diskusní fórum, Česká republika

 

18:00 - 21:00

Recepce

(Arcibiskupský palác, Wurmova 562/9, Olomouc)

Uvítání:

Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, Česká republika

 

 

Neděle ꞁ 11. listopadu

09:30 - 13:00

Doprovodný program - Prohlídka Olomouce

 

10:00 – 18:00

individuální program: výstava „ROZLOMENÁ DOBA 1918 – 2018“

(Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, Olomouc)

 

Česko-německé diskusní fórum bylo založeno v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace. Jeho úkolem je podpořit dialog mezi Čechy a Němci a pomoci propojit všechny, kteří společně usilují o dobré sousedství a partnerství.

 

foto: Ondřej Staněk

Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
Výroční konference Česko-německého diskusního fóra 2018
 
 
zpět